Souhlasíte s používáním Cookies?


hamburger.svg Menu

E-shop | Registrace | Pomoc

00,00 Kč
defro-home.jpg

DEFRO HOME

SKLADOVÁ DOSTUPNOST


KATALOGY A CENÍKY


FIRMA

Tradice činnosti DEFRO sp. z o.o., sp. k., sáhají do roku 1973. Nyní je to největší výrobce topidel na pevná paliva v Polsku a jeden z největších v Evropě. Tato dosažená pozice špičky topného oboru je motivuje k dalším aktivitám, které podporují dynamický rozvoj podniku. DEFRO je známe hlavně díky své vyjímečné kvalitě a přístupu k zákazníkům.

Moderní výrobní závod má plochu více než 30 000 m2.

DEFRO zaměstnává cca 630 lidí, přímo spolupracuje s více než tisícovkou distributorů a dvěma tisíci instalatérů. Zaměstnanci jsou zkušení inženýři, kvalifikovaní a certifikovaní svářeči, odborná administrativní obsluha, realizační kádr a také široký okruh technických poradců.

V roce 2017 se DEFRO poněkolikáté dostalo na Zlatou listinu zaměstnavatelů Státní inspekce práce, když obdržela titul „Zaměstnavatel – organizátor bezpečné práce“ včetně sošky Mecum Tutissimus Ibis,  což je ocenění mnohaletých snah v oblasti bezpečnosti a ochrany práce.


EKOLOGIE

Přísná nařízení EU týkající se emisí výfukových plynů z kamen, krbů a jiných energetických zařízení vstoupí v platnost v roce 2022. Již však nabízíme krbové vložky a krbová kamna, která splňují nejpřísnější ekologické požadavky. Zhoršující se stav přírodního prostředí se odráží ve stále restriktivnějších právních ustanoveních podle směrnice EU, obecně známých jako ekologický projekt. Studie potvrdily, že zařízení, která vyrábíme, splňují požadavky norem BImSchV2 a Ecodesign. Nabízíme nejen vložky vynikající kvality, ale také chráníme životní prostředí minimalizací emisí prachu a oxidu uhelnatého.

Krbová kamna jsou podle definice kombinací konvekčních krbů a akumulačních kamen a lze je formálně klasifikovat jako akumulační těleso. Požadavky na tento typ zařízení byly zahrnuty do normy PN-EN 13229, která ukládá jak zkušební metodu, tak přípustné úrovně emisí znečišťujících látek do ovzduší. Podle tohoto dokumentu by průměrné emise oxidu uhelnatého během spalovacího procesu neměly překročit 3345 mg / Nm3, tj. 3000 ppm. Přísnější mezní hodnoty emisí pro krbová kamna jsou rakouské normy BImSchV 1 a BImSchV 2. První z nich je v platnosti od 22. března 2010 a stanoví maximální hodnotu emisí CO 4 000 mg / Nm3 pro stávající zařízení a 2000 mg / Nm3 pro zařízení nové. Standard BImSchV 2, účinný od 31. prosince 2014, umožňuje pro nová zařízení emise oxidu uhelnatého ne více než 1250 mg / Nm3.

Krby stanovují vysoké požadavky na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125 / ES, obecně známou jako ekodesign. Zahrnuje všechna zařízení využívající energii ve stavebnictví. Ve většině případů tato směrnice stanoví pouze zásady a kritéria pro stanovení požadavků na tento typ zařízení prováděcími středisky, zatímco podrobné požadavky jsou stanoveny pro zařízení, která mají významný dopad na životní prostředí a vyznačují se významným podílem na evropském trhu. Energetická zařízení ve všech zemích Evropské unie by měla splňovat specifické normy - mimo jiné o limitech emisí prachu, oxidu uhelnatého nebo oxidů dusíku. Ekologický design se vztahuje nejen na pece nebo tepelná čerpadla, ale také na „ohřívače na dřevěná paliva“, které zahrnují domácí krby jako další zdroj tepla.